Revalidatie na CVA

Revalidatie van Sofie, 53 jaar
  • Actieve 50 plusser
  • Acute fase CVA - Hemiplegie links
  • Cognitieve moeilijkheden (geheugenstoornis)

Momenteel verplaatst Sofie zich via een rolstoel. Het huidige doel van haar therapie is om de romp- en heupspieren te versterken en de Range of Motion van de onderste ledematen te verbeteren. Hieronder tonen we hoe Sofie’s conventionele oefentherapie kan worden gedigitaliseerd. Onderzoek toonde reeds aan dat serious games een verhoging een hoger aantal motorische herhalingen kunnen uitlokken, dan louter conventionele therapie [1].  Niet enkel haar motoriek en bewegingsvaardigheden kunnen worden gestimuleerd, ook de ergotherapeuten kunnen Matti aanwenden om Sofie ook cognitief uit te dagen.

Doelstellingen

  • Verbeteren van heupstabiliteit aangedane zijde.
  • Versterken bovenbeenspieren aangedane zijde.
  • Cognitieve mogelijkheden versterken met focus op geheugen.

Conventionele oefentherapie

Uitvalspassen Bilateraal (10 herhalingen x3):

  • Voorwaarts
  • Achterwaarts
  • Zijwaarts

Oefening uitvoeren aan de horizontale baren of met behulp van ambulator.


Digitale oefentherapie

Wack-a-light

Uitvalspassen worden via dit spel functioneler geoefend. Matti randomiseert de doelwitten binnen de ruimte aangegeven door de therapeut. In dit geval op slechts één zijde van de mat en binnen het bereik van Sofie’s ROM. Gradueel wordt dit venster groter en groter gemaakt. Door Matti te plaatsen onder de baren van de therapiezaal, of een ambulator te zetten op het oppervlak van Matti blijft de veiligheid gegarandeerd. Bovendien kan Sofie cognitief extra worden uitgedaagd door gebruik te maken van verschillende soorten doelen (andere kleuren). Op die manier kan het opdrachtbegrip voortdurend worden geëvalueerd en gestimuleerd.

BEKIJK DE OEFENING HIER


Simon Says

Door zijn vaste doelwitten kan dit spel gebruikt worden om specifieke bewegingsbanen te gaan trainen. De doelen kunnen zelfs zodanig worden gepositioneerd dat de poten van de ambulator de oefening niet hinderen. Ook de cognitieve vaardigheden van Sofie kunnen met dit spel extra uitgedaagd worden (waar dit in conventionele therapie niet altijd zo evident is). Door bijvoorbeeld het aantal toetsen en de lengte van de kleurvolgorde aan te passen kan Sofie’s kortetermijngeheugen stapsgewijs worden uitgebouwd.

BEKIJK DE OEFENING HIER


Untitled UI logotextLogo
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
We care about your data in our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.