Uitvalspas met Wack a light

  • Geleidelijk verhogen van ROM uitvalspas
  • Aanpasbare afstanden naar de specifieke mogelijkheden van de patiënt (zie settings button layout).
  • Leuke uitvoering waardoor een normaal repetitieve oefening volledig wordt uitgevoerd.
  • Door de continue opslag en duidelijke visualisatie van de resultaten zal een plotselinge afname van de uitvoeringstijden snel worden opgemerkt.