Speler types

Leer meer over:

In onze vorige whitepapers bespraken we kort reeds het concept gamification en hoe dit concreet kon worden toegepast in de kinesitherapeutische praktijk. Hoewel gamification een positief effect kan hebben op de motivatie van een individu [1], is het ook belangrijk om de persoonlijkheid van een patiënt in acht te nemen wanneer we deze elementen willen toevoegen.

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

Matti kan ingezet worden vanaf dag één na een operatie tot op het 'return-to-sport' moment.
Maarten Mekeirele
Sport fysiotherapeut
Wij gebruiken Matti bij kinderen met Obesitas, locomotorische problemen en longproblemen.
Femke Hoorelbeke
Ergotherapeut AZ Sint-Jan Brugge