Revalidatie van Pediatrische Obesitas patiënten

Revalidatie van Martin, 14 jaar
  • Passief en moeilijk te motiveren tiener
  • Obesitas (BMI > 25)
  • Fervent gamer

Martin ondervindt al jaren last van obesitas. In samenspraak met de behandelende arts en dieetkundige werd hij aangemeld bij een kinesitherapeut om zijn beweging- en gezondheidsgedrag te helpen verbeteren. Motivatie is het grootste obstakel binnen Martin’s therapie. Bewegen en sporten is bijzonder vermoeiend en frustrerend voor hem waardoor hij snel het hoofd laat hangen. Hij zal steeds elk excuus aangrijpen om een oefeningen onvolledig (of niet) uit te moeten voeren. Daarbovenop is hij bijzonder zelfbewust over zijn eigen problematiek, hetgeen verder resulteert in een algemeen laag zelfbeeld. Om Martin optimaal te kunnen begeleiden zullen verschillende facetten van het probleem moeten worden aangepakt. Onderzoek toonde reeds dat exergames een positief effect kunnen hebben op de activatiegraad van individuen met obesitas [1]. In deze casus tonen we hoe Matti geïmplementeerd kan worden binnen Martin’s behandeling.

Doelstellingen

  • Algemene motorische activatie
  • Graduele maar consistente gewichtsafname
  • Plezier beleven tijdens het bewegen
  • Aanpassing gezondheidsgedrag op lange termijn

Conventionele oefentherapie

Algemene activatie

Het voornaamste doel van Martin’s therapie is hem aan het bewegen krijgen. Daarnaast wilt de therapeut ook zorgen voor een langdurige verbetering van het gezondheidsgedrag.  Om dit laatste doel te kunnen verwezenlijken zal het erop aankomen om een vorm van intrinsieke motivatie te creëren bij Martin waardoor hij zelf wilt blijven bewegen buiten de therapie momenten. Op lange termijn kan dit inhouden dat Martin in aanraking komt met verschillende sport- en bewegingsactiviteiten. Op korte termijn kunnen we aan de hand van Matti echter een brug vormen tussen een reeds bestaande hobby van Martin (gamen) en de bewegingstherapie.

Langdurige aerobe oefentherapie

Afhankelijk van de beschikbare ruimte, apparatuur en weersomstandigheden kan de aerobe uithouding van Martin uitgebouwd worden door samen met te gaan joggen, wandelen en fietsen (en dit gedurende minstens 45 min). Belangrijk is dat Martin de hele tijd aan het bewegen is. De duur en intensiteit kan dan doorheen de therapie worden verhoogd.

Digitale oefentherapie

Obstacle Runner

Dit spel kan perfect dienen als een langdurige aerobe oefening. Aangezien de bal enkel vooruit beweegt wanneer de speler ter plaatse stapt, moet er een constante beweging worden uitgevoerd. De duur van de oefening kan doorheen het hele traject ook gradueel worden opgebouwd. Martin kan ook steeds zien hoe lang het spel nog zal duren, wat zijn motivatie en inzet enkel maar kan bevorderen. De intensiteit van de oefening kan worden opgevoerd door de sprong- en duiktaken toe te voegen aan het parcours. Gezien zijn voorliefde voor videogames zal dit spel onmiddellijk bekend aanvoelen.

Blimp Runner

In dit spel moet de zeppelin omhoog worden gehouden door op de juiste frequentie ter plaatse te stappen. Ook dit spel is bijzonder herkenbaar voor Martin en kan op een leuke manier een langdurige oefening aanbieden waarbij verschillende stap-snelheden moeten worden aangehouden. Door de instelling van het spel aan te passen kan het spel ook omgevormd worden naar een intensieve oefening waarbij het ritme zeer snel moet worden aangepast naargelang de hoogte van de obstakels.

Untitled UI logotextLogo
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
We care about your data in our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.