Revalidatie na ACL letsel

Revalidatie van Tom, 21 jaar
  • Sportieve man
  • Recreatief volleybal
  • Post-operatieve revalidatie ACL Links (week 8)

Tom liep een ACL-ruptuur op aan hem linkerbeen tijdens een volleybalmatch. De behandelende arts besliste om over te gaan tot een operatieve reconstructie van het aangedane ligament. Vervolgens startte Tom onmiddellijk met een revalidatietraject om hem terug zo snel mogelijk op het veld te krijgen. De eerste paar weken werd vooral gewerkt met mobilisaties en gesloten keten oefeningen. In een volgend stadia werden voorzichtige cocontractie en flexie/extensie oefeningen aangeboden. In deze case tonen we hoe Matti gebruikt wordt om de revalidatie systematisch uitdagender te maken. Onderzoek toonde reeds aan dat commerciële exergames in staat zijn om  gelijkaardige resultaten te boeken als conventionele therapie [1]. Door de specifieke aanpassingen die aangebracht kunnen worden via het Matti systeem kan Tom nog beter worden opgevolgd en uitgedaagd.


Doelstellingen

  • Versterken en stimuleren van de co-contractie rond het kniegewricht.
  • Dynamische en explosieve oefeningen (‘Return-to-Sport’)
  • Sprongkracht en vertrouwen in aangedane knie verhogen

Conventionele oefentherapie

Voor de knie te versterken wordt in deze fase meestal gewerkt met weerstandsoefeningen van flexoren en extensoren. Uitvalspassen en diepe lunges kunnen zo bijvoorbeeld worden uitgevoerd in combinatie met elastische banden en foam-kussens. Daarnaast worden de sprongvaardigheden van Tom ook opgevolgd en getraind. Squats en vertical hops worden momenteel voorzichtig uitgevoerd. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan de nodige stabiliteit van het kniegewricht.

Digitale oefentherapie

Whack-A-Light

Uitvalspassen worden via dit spel functioneler geoefend. Matti randomiseert de doelwitten binnen de ruimte aangegeven door de therapeut. In het geval van Tom worden de doelwitten aangeboden aan de voorzijde van de knie. Zoals te zien op de foto kan er eenvoudigweg gebruik gemaakt worden van elastische banden om de oefening uitdagender te maken. Daarnaast kan ook het steunbeen progressief naar achter worden geplaatst om de uitvalspassen over de tijd heen te laten vergroten. Door de instellingen van dit spel aan te passen kan zowel worden gewerkt op snelheid als controle. Door de reactietijd van de doelen te verminderen moet Tom snel en gericht de voet verplaatsen. Door de druktijd van de doelwitten te verhogen wordt dan weer gewerkt op een gecontroleerde gewichtsverplaatsing en kan er optimale aandacht worden besteed aan de stabiliteit van de knie.

Obstacle Runner

Dit spel biedt een unieke omgeving waarbij verschillende taken kunnen worden geoefend. Om de bal te doen rollen moet Tom ter plaatse trappelen. Hierbij kan ze zelf het tempo bepalen door sneller of trager te bewegen. Obstakels worden vermeden door vlotte  laterale verplaatsingen op Matti terwijl het continue stappen wordt aangehouden. Door lage obstakels toe te voegen (via de instellingen) wordt er van  de speler verwacht om verticale sprongen te integreren doorheen de oefening.  Al deze taken samen zorgen voor een functionele oefening die Tom kan helpen om sneller terug deel te nemen aan hem volleybaltrainingen. 

Jump Analysis

Met de Jump Analysis kan de therapeut de sprong-vorm van Tom verder onderzoeken en opvolgen. Zo krijgen we de sprongkracht terug op het oorspronkelijke niveau en wedstrijdklaar.

Untitled UI logotextLogo
Schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.
We care about your data in our privacy policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.