Motivatie binnen revalidatie

Introductie:

Onze motivatie bepaalt voor een groot deel ons gedrag. Binnen de context van een revalidatieproces doelen we als therapeut ook in zekere zin op een aanpassing in gezondheidsgedrag. Hierdoor speelt motivatie een belangrijke rol binnen de therapie. Verschillende onderzoeken toonden dan ook aan dat gemotiveerde patiënten betere resultaten vertonen aan het einde van hun revalidatietraject. Maar welke factoren bepalen de motivatie van een individu en wat maakt een activiteit net motiverend of demotiverend? En hoe kunnen therapeuten deze kennis optimaal benutten in hun praktijk?

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

No items found.
Our first experiences and feedback from patients have been awesome
Marc Schiltz
Head of Department Physical Medicine and Rehabilitation