Matti als valide meetinstrument van verschillende motorische taken

Introductie:

Het afgelopen jaar werd door de Universiteit Gent een pilotonderzoek naar de concurrente validiteit van enkele gestandaardiseerde subtesten, en hun digitale equivalent op Matti. Extreem hoge correlatiecoëfficiënten (r=.96; r=.99) werden gevonden wanneer we de digitale resultaten vergeleken met de simultaan gescoorde resultaten door een externe observator. De vergelijking van de digitale resultaten met de gestandaardiseerde testafname leverde dan weer minder hoge correlaties (r=.68;  r=.44) op maar geeft zeker perspectief voor toekomstig onderzoek.


Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

Matti kan ingezet worden vanaf dag één na een operatie tot op het 'return-to-sport' moment.
Maarten Mekeirele
Sport fysiotherapeut
Wij gebruiken Matti bij kinderen met Obesitas, locomotorische problemen en longproblemen.
Femke Hoorelbeke
Ergotherapeut AZ Sint-Jan Brugge