Therapie voor grove Motoriek bij DCD

Introductie:

Tinneke is een enthousiast meisje van 8 jaar die progressief meer moeite ondervond tijdens de sport- en turnlessen op school in vergelijking met haar leeftijdsgenoten. Ook tijdens de danslessen werden gelijkaardige problemen opgemerkt. In deze case-studie zie je welke oefeningen de therapeut van Tinneke gebruikt om te werken aan haar specifieke doelstellingen.

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

No items found.
Matti kan ingezet worden vanaf dag één na een operatie tot op het 'return-to-sport' moment.
Maarten Mekeirele
Sport fysiotherapeut