Analyseer sprong met Vertical Jump

Bij de vertical jump wordt een analyse gemaakt van de sprong van de gebruiker. De gebruiker plaatst zich op de witte bol die op Matti verschijnt. Op het scherm zal links verschijnen wanneer de software klaar is om de sprong te realiseren.

Hoe de Vertical jump uitvoeren met Matti?

  • De sprong kan goed geanalyseerd worden aan de hand van de drukanalyse en visualisatie van de heatmap
  • Inzicht bij de patiënt in hoe goed hij presteert