Matti binnen de Bobath therapie

Leer meer over:

Alexander, een 9-jarige jongen met spastische diplegie in de onderste ledematen, wordt al enkele jaren begeleid bij een Bobath-therapeute. In lijn met de theoretische concepten van Bobath ligt de focus bij de therapie van Alexander vooral op het verbeteren van zijn bewegingsfuncties.  Via actieve oefentherapie, facilitaties en stretching wordt geprobeerd om zijn bewegingen efficiënt, effectief en succesvol te laten plaatsvinden.

Door uiterst bewust om te gaan met actief bewegen en motorisch leren, aan de hand van een diepgaande interactie tussen therapeut, patiënt en omgeving, is een therapiesessie voor Alexander vaak bijzonder vermoeiend. Door gebruik te maken van een interactieve en speelse omgeving blijft hij echter optimaal gemotiveerd.

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

No items found.
Our first experiences and feedback from patients have been awesome
Marc Schiltz
Head of Department Physical Medicine and Rehabilitation