Hemiplegie

Introductie:

Mourrad is een jongen van 10 jaar die werd geboren met een spastische hemiplegie aan de rechterzijde en wie reeds enkele jaren therapie volgt binnen ons centrum. Hij verplaatst zich over korte afstanden volledig zelfstandig, kan trappen nemen door gebruik te maken van de leuning en heeft voldoende zitbalans om gedurende lange tijd zelfstandig te zitten. Voor het afleggen van grote afstanden gebruikt Mourrad wel nog steeds zijn rolstoel gezien zijn uithouding nog onvoldoende is om zware bewegingsactiviteiten langdurige vol te houden.

In deze case-studie ontdek je hoe Matti binnen de therapie van Mourrad, een meerwaarde kan bieden op het vlak van motivatie en werkhouding door de oefeningen aan te bieden op een speelse manier.

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

No items found.
Matti kan ingezet worden vanaf dag één na een operatie tot op het 'return-to-sport' moment.
Maarten Mekeirele
Sport fysiotherapeut