Fysieke activatie

Introductie:

Monique verhuisde drie jaar geleden naar het woonzorgcentrum de Zonnebloem. De afgelopen jaren nam ze frequent actief deel aan verschillende activiteiten en uitstappen binnen en buiten het centrum. Monique verplaatste zich volledig zelfstandig, gebruikte geen loophulpmiddelen en was in staat om de rolstoel van andere bewoners voort te duwen. Door de huidige COVID-pandemie en bijhorende maatregelen werden de activiteiten binnen het centrum bijna volledig teruggeschroefd.

Door deze langdurige reductie in activiteiten zijn Monique’s motorische vaardigheden sterk afgenomen. Hoewel ze momenteel nog geen nood lijkt te hebben aan een rollator, beweegt ze zich momenteel onzeker door de ruimte en houdt zich vaak vast aan stabiliserende objecten in de kamer. Daarnaast lijkt Monique ook sterk te vereenzamen door het gebrek aan interactie met zowel bewoners als bezoekers.

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

No items found.
Wij gebruiken Matti bij kinderen met Obesitas, locomotorische problemen en longproblemen.
Femke Hoorelbeke
Ergotherapeut AZ Sint-Jan Brugge