CVA

Introductie:

Herman werd 6 weken geleden met spoed opgenomen omwille van een acute cerebrale bloeding. Initieel ervaarde hij een parese aan de volledige linkerzijde en er was sprake van licht neglect langs de aangedane zijde. Sensitiviteitsonderzoek toonde slechts een lichte vermindering van de tactiele input.

Herman maakte redelijk snel vorderingen en komt nu reeds zelfstandig tot zit vanuit ruglig. Axiale zitbalans is momenteel nog onvoldoende. Herman durft soms nog weg te zakken en lijkt zich hier niet helemaal bewust van te zijn. Bij verbale instructie kan hij zichzelf echter relatief vlot naar de correcte houding brengen. Door een tekort aan proprioceptie blijft hij nu nog enigszins afhankelijk van deze feedback.

Van zit naar stand lukt volledig zelfstandig, al kan Herman soms wat moelijkheden hebben met het behouden van het evenwicht. Bij onvoldoende concentratie kan hij nog wat last hebben van retropulsie. Zelfstandig staan lukt (mits voldoende aandacht) ook al voor korte periodes.

Toonaangevende kinesisten geloven in Creative Therapy

No items found.
Matti kan ingezet worden vanaf dag één na een operatie tot op het 'return-to-sport' moment.
Maarten Mekeirele
Sport fysiotherapeut